Kaina ir nuolaidos
Kaina ir nuolaidos

7 dienų stovyklos kaina 250 eur.   10% nuolaida taikoma jei du ar daugiau vaikų dalyvauja iš vienos šeimos; krašto apsaugos sistemos darbuotojų vaikams; šaulių sąjungos nariams; stovyklautojams turintiems ir mokantiems groti gitara; jei...

more
Registracija
Registracija

„Primename, kad atvykus į stovyklą būtina turėti galiojančią medicininę pažymą FORMA Nr. 027-1/a (galioja metus laiko nuo išrašymo)“    

more